Kitab Ushulus Sunnah

Rekaman Kajian Kitab Ushulus Sunnah

Klik link untuk mulai mengunduh

Pertemuan 1 – Berpegang Teguh Dengan Sunnah & Jalan Salaf

 1. Sesi 1
 2. Sesi 2
 3. Sesi Tanya Jawab

 

Pertemuan 2 – Sikap Ahlus Sunnah Terhadap Sunnah & Bid’ah

 1. Sesi 1
 2. Sesi 2
 3. Sesi Tanya Jawab

 

Pertemuan 3 – Hati-hati! Jangan Berdebat & Jangan Bergaul Dengan Pengikut Hawa Nafsu 

 1. Sesi 1
 2. Sesi 2
 3. Sesi Tanya Jawab

 

Pertemuan 4 – Kedudukan Sunnah Dalam Islam

 1. Sesi 1
 2. Sesi 2
 3. Sesi Tanya Jawab

 

Pertemuan 5 – Kedudukan Sunnah Dalam Islam bag 2

 1. Sesi 1
 2. Sesi 2
 3. Sesi Tanya Jawab

 

Pertemuan 6 – Beriman Kepada Takdir

 1. Sesi 1
 2. Sesi 2
 3. Sesi 3
 4. Sesi Tanya Jawab

 

Pertemuan 7 – Beriman Kepada Takdir bag 2

 1. Sesi 1
 2. Sesi 2
 3. Sesi Tanya Jawab